Hladítka

Všetko náradie potrebné na sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a hlinené omietky. Hladidlo, špachtľa, držiak, set Ergoplane. Všetko na jednom mieste.