Cenník služieb požičovne

Služba Poznámka Cena
Zaškolenie pracovníkov na obsluhu stroja
1 hod. je zdarma
10,00 €
Doprava stroja na stavbu
sadzba za km
0,50 €
Servisný výjazd k ohlásenej poruche stroja
jednorazový poplatok + km
35,00 €
Oprava stroja na stavbe
hodinová sadzba
25,00 €
Vyčistenie stroja (po vrátení znečisteného)
jednorazový poplatok
45,00 €
Prenájom miešacieho hriadeľa
tona
1,00 €