Cenník služieb požičovne

Služba Poznámka Cena
Zaškolenie pracovníkov na obsluhu stroja
1 hod. je zdarma
30,00 €/h
Doprava stroja na stavbu
sadzba za km
1,20 €
Servisný výjazd k ohlásenej poruche stroja
jednorazový poplatok + km
50,00 €
Oprava stroja na stavbe
hodinová sadzba
35,00 €
Vyčistenie stroja (po vrátení znečisteného)
jednorazový poplatok
100,00 €
Prenájom miešacieho hriadeľa
tona
1,50 €