Náradie

Všetko náradie potrebné na sadrové omietky, vápenno-cementové omietky a hlinené omietky. Všetko na jednom mieste.